Max Kruisbrink

Max Kruisbrink

Crypto belasting 2021 makkelijk gemaakt

In dit artikel behandelen we de belangrijkste aspecten van crypto in relatie tot de belastingdienst (en dan met name de belastingaangifte). Hoe zit het nou precies met het betalen van belasting over crypto vermogen? Kom er hier achter!

Briefgeld Crypto Belasting

Het is bijna 1 januari, en dit betekent dat iedereen weer vragen heeft over crypto en de belastingdienst. In dit artikel behandelen we de meest gestelde vragen over hoe de belastingdienst in 2021 omgaat met crypto vermogen. Voor de belastingdienst is crypto vermogen gewoon onderdeel van het totale vermogen en er zitten geen speciale addertjes onder het gras. Onderstaande zegt de Belastingdienst er zelf over.

Bezittingen (Box 3) – Sparen & Beleggen

Overige bezittingen: bevat onder andere cryptovaluta, zoals Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen. U kunt deze virtuele betaalmiddelen alleen gebruiken als betaalmiddel op internet.

U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Aangezien er verschillende koersen zijn, geldt de koers van het gebruikte omwisselplatform.

Bij het voorbereiden van de belastingaangifte van 2021 (welke je in het eerste halfjaar van 2022 kunt indienen) zul je dus rekening moeten houden met de totale waarde van jouw crypto vermogen op 1 januari 2021.

Moet ik belasting betalen over cryptocurrency?

Het antwoord op deze vraag is: ja. Er moet belasting worden betaald over crypto vermogen. Alleen kijkt de belastingdienst naar het totale vermogen en zijn er geen speciale regels voor crypto. Ook is er een deel van het vermogen wat niet belast wordt, het zogenaamde ‘heffingsvrije vermogen’, hierover straks meer. We gaan je eerst vertellen hoe het zit met de vermogensbelasting.

Hoe bereken ik mijn totale vermogen?

Het vermogen is de waarde van bezittingen minus eventuele schulden. Als er sprake is van een fiscale partner, ga dan uit van de gezamenlijke waarde van de bezittingen en schulden op 1 januari. De waarde van bezittingen zijn voor iedereen over het algemeen duidelijk.

De waarde van de schulden mag je verlagen met een vastgesteld bedrag, genaamd de drempel. Dit bedrag breng je in mindering op de schuld. Het schuldbedrag dat overblijft, trek je af van de totale waarde van jouw bezittingen. Dit noemen we ook wel het vermogen.

De belastingdienst geeft verder aan: “Als er sprake is van minderjarige kinderen, tel dan de waarde van hun bezittingen bij uw vermogen op. Hun schulden mogen ook in mindering worden gebracht en hierbij geen rekening te worden gehouden met de drempel.”

Belastingdienst Voorbeeld 1

De waarde van uw bezittingen bedraagt €55.000, en uw schulden zijn €15.000.
Uw fiscale partner bezit €180.000, en heeft €100.000 schulden.
Uw minderjarig kind bezit €25.000, en heeft een schuld van €500.

Het totaal van de bezittingen is: €55.000 + €180.000 + €25.000 = €260.000.
Het totaal van de schulden min de drempel die voor schulden geldt, bedraagt: €15.000 + €100.000 + €500 – €6.200 = €109.100.
Het totale vermogen is: €260.000 – €109.300 = €150.900.

Cryptocommunity Voorbeeld 2

De waarde van jouw bezittingen (inclusief crypto) bedraagt €120.000.
Je hebt een schuld van €35.000.
Je hebt géén fiscale partner.
Je hebt géén kinderen.
Het totaal van de bezittingen is: €120.000.
Het totaal van de schulden min de drempel die voor schulden geldt, bedraagt: €35.000 – €3.600 = €31.400.
Het totale vermogen is: €120.000 – €31.400 = €88.600.

Nu weten we hoe je het vermogen makkelijk kunt berekenen, maar hoe wordt dit vermogen belast? Hiervoor maakt de Belastingdienst gebruik van een bepaalde drempel. Iedereen mag een bepaald onbelast vermogen hebben. Dit noemen we het heffingsvrij vermogen. 

Heffingsvrij vermogen

In Nederland mag men in 2021 tot €50.000 aan vermogen hebben (dit wordt verdubbeld naar €100.000 indien er sprake is van een fiscale partner) zonder hier belasting over te betalen. Dit gedeelte heet het heffingsvrije vermogen.

Het heffingsvrij vermogen is het deel van het eerder berekend vermogen dat niet belast wordt. De belastingdienst heft namelijk belasting op inkomsten uit vermogen minus het vrijgestelde heffingsvrij vermogen.

Het heffingsvrij vermogen staat hieronder weergegeven en zoals je ziet is dit bedrag in de afgelopen jaren flink gestegen. Dit trekken we van het berekende vermogen af.

Jaar Zonder fiscale partner Met fiscale partner
2121 €50,000.00 €100,000.00
2020 €30,850.00 €61,690.00
2019 €30,360.00 €60,720.00

Vervolg Cryptocommunity Voorbeeld 2

De waarde van jouw bezittingen (inclusief crypto) bedraagt €120.000.
Je hebt een schuld van €35.000.
Je hebt géén fiscale partner.
Je hebt géén kinderen.
Het totaal van de bezittingen is: €120.000.
Het totaal van de schulden min de drempel die voor schulden geldt, bedraagt: €35.000 – €3.600 = €31.400.
Het totale vermogen is: €120.000 – €31.400 = €88.600.

Grondslag sparen en beleggen

Het belastbaar vermogen is dus het bedrag van het vermogen waarover belasting wordt berekend en de belastingdienst noemt dit de ‘grondslag sparen en beleggen‘. De ‘grondslag sparen en beleggen’ is de waarde van het vermogen op 1 januari van het jaar van aangifte min het heffingsvrij vermogen.

Hoe wordt de belasting over vermogen berekend?

Hoe wordt er berekend hoeveel belasting je moet betalen over deze grondslag sparen en beleggen of het belastbaar vermogen? De belastingdienst gaat ervan uit dat het totale eigen vermogen geld opbrengt en berekent een fictief rendement op basis van het vermogen. Dit wordt gedaan door middel van de verschillende schijven in box 3.

In de onderstaande tabel zie je hoe deze schijven zijn samengesteld.

Schijf Grondslag Sparen & Beleggen 0,03% 5,69% Gem. rendement
1 tot €50.001 67% 33% 1.898%
2 vanaf €50.001 tot €950.001 21% 79% 4.501%
3 vanaf €950.001 0% 100% 5.69%
 • Van al het vermogen in schijf 1 wordt over 67% een fictief rendement van 0.03% gerekend. Over de overige 33% van het vermogen tot €50.000 wordt een fictief rendement van 5.69% gerekend.
 • Van het vermogen in schijf 2 wordt over 21% een fictief rendement van 0.03% gerekend. Over de overige 79% van het vermogen tot €950.000 wordt een fictief rendement van 5.69% gerekend.
 • Over al het vermogen in schijf 3 wordt een fictief rendement van 5.69% gerekend.

We pakken het eerdere voorbeeld weer even op en berekenen het fictieve rendement over het vermogen

Vervolg Cryptocommunity Voorbeeld 2

Het belastbaar vermogen (grondslag sparen en beleggen) is €88.600 – €50.000 = €38.600.
Het bedrag valt volledig in schrijf 1 (minder dan €50.000)
67% van €38.600 met een rendement van 0.03% = €11.58
33% van €38.600 met een rendement van 5.67% = €2188.62
Het totale fictieve rendement is €2188.62 + €11.58 = €2200.2
Over dit berekende rendement betaal je vanaf 2021 31% inkomstenbelasting.
31% van €2200.2 = €682

Alle stappen nog even samengevat

Laten we nog even kort samenvatten welke stappen er gezet zijn:

 1. Berekenen hoeveel vermogen jij hebt: bezittingen – schulden.
  • Verminder de schulden met de toegestane drempel.
 2. Is het vermogen méér dan €100.000?
  • Verminder met het toegestane heffingsvrij vermogen.
 3. Bepaal hoeveel van jouw belastbare vermogen (grondslag sparen & beleggen) in elke schijf van Box 3 zit.
 4. Bepaal het fictieve rendement van het belastbare vermogen
 5. Bepaal het deel inkomstenbelasting uit vermogen (31% op het fictieve rendement)

Zo ‘simpel’ is het eigenlijk.

Maar hoe weet ik de totale waarde van mijn crypto vermogen?

Als jij jouw crypto op één plek bewaart, dan is het erg eenvoudig. Veel cryptocurrency wallets laten een historische verloop zien (grafiek) van de totale waarde van jouw portfolio. Het wordt echter snel ingewikkelder als je de crypto posities verspreid hebt over meerdere exchanges en meerdere wallets, maar hier hebben wij een oplossing voor.

Ken je deze slogan nog? 

“Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”

Wij zijn zelf ook tegen dit probleem aangelopen en maken het nu én leuker én makkelijker om de crypto-belastingzaken te regelen. Hiervoor hebben wij een mooie tool ontwikkeld waarmee je een snapshot maakt van de waarde van al jouw cryptocurrencies op alle verschillende locaties. In onze Complete Crypto Cursus zit tevens een tool om automatisch te berekenen hoeveel belasting je over jouw vermogen kunt verwachten!

Wij maken zelf minstens eens per maand een snapshot, maar vergeet vooral 1 januari niet. Dan heb je de totale waarde altijd paraat.

Mocht je achteraf op een relatief veilige manier inzicht willen krijgen in hoeveel jouw crypto waard was op 1 januari 2021 (want daar gaan we in 2022 aangifte voor doen), dan kun je per exchange en per wallet de balansen terugzoeken en de koers van 1 januari eraan koppelen, een leuk monnikenwerkje.

Conclusie: crypto belasting is makkelijk

Het regelen van de jaarlijkse belastingaangifte als crypto-eigenaar is in feite niet anders dan mensen die geen crypto bezitten. Het voelt misschien wel zo omdat de hele opkomst van crypto nog in de kinderschoenen staat en instanties zoals de belastingdienst nog geen zeer duidelijke specifieke regelgeving voor crypto hebben. Als je netjes elke maand een snapshot neemt en deze goed bewaart, kun je elk jaar zonder problemen aangifte doen.

Je geeft elk jaar het vermogen van het jaar ervoor op. Voor crypto hanteer je daarbij het peilmoment van 1 januari. Met crypto hoef je dus ook pas vermogensbelasting te betalen als jouw vermogen meer is dan €50.000 (€100.000 met een fiscale partner).