Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CRYPTOCOMMUNITY

Door gebruik te maken van onze website verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot onze data. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens: 

 • (Handels)naam; 
 • Voor- en achternaam; 
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; 
 • Woon en/of vestigingsadres; 
 • IBAN-nummer;
 • KvK-nummer; 
 • Klant-/offerte-/opdrachtnummer; 

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en het contactformulier op onze website invult. 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Een dienst of product: Wanneer je een dienst of product afneemt bij ons, dan verwerken wij: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar jij de bestelling hebt geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerken wij ook je KvK-nummer, BTW-nummer en je bedrijfsnaam. Wij verwerken deze gegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en onze producten te kunnen leveren.
 • Nieuwsbrief: Voor onze nieuwsbrief verwerken wij alleen je e-mailadres, (voor)namen en het IP-adres. Wij verwerken deze gegevens om je op de hoogte te kunnen houden van leuke aanbiedingen en je te informeren over onze diensten. In onze nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je ook weer uit te kunnen schrijven. De hiervoor genoemde gegevens verwerken wij tot het moment dat je weer bent uitgeschreven.
 • Betalingen: Zodra je bij ons iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, verwerken wij: je voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer, BIC nummer en de naam van je bank.
 • Lidmaatschap: Voor onze ledensite moeten wij je registreren als lid, hiervoor verstrekken wij een gebruikersnaam en wachtwoord. Zolang je lid bent zullen wij de verstrekte gegevens verwerken. Na het lidmaatschap verwerken wij alleen nog de gegevens die wij op basis van de wet of een andere verplichting moeten bewaren.
 • Contactformulier: Heb je contact met ons opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of whatsapp, dan verwerken wij de gegevens die jij ons hebt verstrekt. Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren en/of in het kader van onze dienstverlening. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval vijf jaren, zodat wij op een later moment weten waar we over hebben gesproken.
 • Reacties: Zodra je een reactie op onze website, onder een blog of in het ledenforum achterlaat, verwerken wij de gegevens die jij ons verstrekt. Deze gegevens zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen (met uitzondering van berichten in afgesloten groepen). Deze reacties laten wij oneindig staan, zelfs na het beëindigen van je lidmaatschap. Mocht je deze gegevens verwijderd willen zien, dan kun je een ‘verwijderingsverzoek’ bij ons indienen. 

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt? 

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld? 

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. 

We delen jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven: 

 • hostingbedrijf Neostrada
 • betaaldienst PayPro
 • onze boekhouder

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren. 

Worden er ook cookies geplaatst? 

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies op onze website, verwijzen wij je naar onze cookieverklaring. 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s? 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

Wat zijn je rechten? 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om: 

 • je persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen. 

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen. 

Heb je een klacht? 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij je.

Waar staat de huidige privacyverklaring? 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag? 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@cryptocommunity.nl.

Deze privacyverklaring is in december 2020 vastgesteld.