Cryptocommunity

Cryptocommunity

Blockchain 101: wat is het? En hoe werkt het?

Blockchain, de naam is ontleend aan de blokken met data die samen een onkraakbare ketting vormen. De blockchain database staat niet op één computer (centraal), maar vaak op vele verschillende computers wereldwijd verspreid (gedistribueerd). Hierdoor is deze database veel moeilijker offline te halen en is er niet één centrale eigenaar.

Blockchain Chains 3D

Blockchain wordt wel de grootste uitvinding sinds de komst van het internet genoemd. Meer en meer projecten en bedrijven verkennen de mogelijkheden van deze nieuwe technologie om data en transacties veilig en efficiënt op te slaan. Maar wat is de blockchain nou eigenlijk? En wat kunnen we ervan verwachten?

Wat is de blockchain?

In onderstaande video wordt uitgelegd wat een blockchain is en de unieke eigenschappen die deze technologie met zich meebrengt.

De volgende bouwstenen van de blockchain worden in dit artikel behandelt:

  • Blockchain is: een nieuw soort database
  • Data in de blockchain is: een onkraakbare ketting
  • Bij een blockchain is: er geen middelpunt
  • Bij een blockchain is: er geen centraal toezicht
  • Een blockchain heeft: een veilig ontwerp
  • Een blockchain heeft: verschillende doelen

Een nieuw soort database

Blockchain – een type gedistribueerd grootboek technologie – (engelse term: “Distributed ledger technology” ofwel DLT) is niets meer dan een nieuw soort database, waarin data (transacties) kunnen worden opgeslagen. Het is te vergelijken met een grote database. Maar de blockchain database staat niet op één computer (centraal), maar op vele verschillende computers wereldwijd verspreid (gedistribueerd). Hierdoor is deze database veel moeilijker offline te halen en is er niet één centrale eigenaar.

Door de technologie van databases en netwerken te combineren, is de blockchain een digitaal, gedecentraliseerd peer-to-peer platform voor het volgen van allerlei soorten waarde die mensen onderling ruilen. Dat kunnen allerlei soorten transacties zijn. In het ene geval gaat het om betalingen met een digitale munt, in het andere om belangrijke gegevens die digitaal worden uitgewisseld tussen partijen, zoals contracten, stemmen, diploma’s of eigendomsbewijzen.

Data is een onkraakbare ketting

Blockchain ketting illustratie

De naam is ontleend aan de blokken met data – die elk een momentopname zijn van alle transacties die zojuist binnen het netwerk zijn verricht – en die samen een ketting van datablokken vormen. Alle informatie die wordt opgeslagen met behulp van blockchain, wordt onleesbaar gemaakt met cryptografie. Daarom worden digitale munten zoals de Bitcoin ook wel ‘cryptovaluta’ of ‘cryptocurrencies’ genoemd. Alle transacties worden in blokjes opgeslagen in een groot netwerk van computers. Een nieuw blokje bevat altijd informatie over het vorige blokje, wat weer informatie over het vorige bevat. Zo ontstaat een lange, onveranderbare en onkraakbare informatie ketting.

Er is geen middelpunt

De meeste databases zijn tegenwoordig centraal georganiseerd. Dat betekent dat er één locatie is waar alle gegevens opgeslagen zijn. Alleen op die locatie worden gegevens gewijzigd en gedeeld met gebruikers. Bij open blockchain is dat anders: er is juist géén centraal punt, maar er zijn meerdere knooppunten (computers) die gedistribueerd zijn en allemaal een exacte kopie van de database bevatten. Die knooppunten worden ook wel ‘nodes’ genoemd.

Het voordeel van deze database is dat het niet op één computer staat, bijvoorbeeld een server van Google in de Eemshaven in Groningen. Maar op vele computers wereldwijd verspreid. Hierdoor kan de database ook veel minder eenvoudig offline gehaald worden.

Bij een blockchain is de data niet meer te veranderen

Er is dus niet één eigenaar of toezichthouder, zoals bijvoorbeeld bij normale databases (denk aan Google of Amazon) wel het geval is. Nieuwe transacties worden gebundeld in blokken en door de ‘nodes’ in de database opgeslagen. Daarvoor moeten ze eerst de transacties bundelen in een blok en deze verifiëren. Dit wordt gedaan in het proces dat we mining noemen. Hierbij voeren alle nodes in het netwerk berekeningen uit om het nieuwe blok aan de vorige vast te kunnen maken. Zodra een van de nodes de juiste oplossing heeft berekend wordt het blok geverifieerd en toegevoegd aan de ketting. Op dat moment stoppen alle nodes en gaan ze aan de slag met het volgende blok. Het is een soort wedstrijd waarbij de winnaar een bedrag in Bitcoin krijgt uitgekeerd (voor mining op de Bitcoin blockchain). 

Niemand kan dus op eigen houtje informatie opslaan of wijzigen in de database. Kwaadwillenden kunnen zo onmogelijk transacties manipuleren.

Een veilig ontwerp

Alle wijzigingen in de database worden automatisch gekopieerd naar alle computers. Het systeem is daarmee niet afhankelijk van één centrale database. Zo ontstaat er niet meteen een groot probleem als er iets met een van de knooppunten gebeurt. Wordt één van de computers in het netwerk gehackt of valt de stroom uit, dan zijn er altijd nog de andere ‘nodes’ met elk hun eigen kopie van de database. Dat maakt het veiliger dan systemen met een centrale database.

Verschillende doelen

Een blockchain kan andere ontwerpen hebben voor verschillende doelen. Een blockchain kan:

  1. Openbaar, publiek en open zijn zoals de Bitcoin blockchain. Dit betekent dat iedereen er aan mee mag én kan doen.
  2. Gesloten en privé zijn waarbij een autoriteit vaste regels bepalen of beslissen wie een deelnemer (node) kan worden. Dit zie je vaak bij bedrijven die intern gebruik maken van blockchain technologie om bijvoorbeeld processen beter, sneller of makkelijker te maken.
  3. Een hybride vorm aannemen, waarbij bijvoorbeeld de gegevens openbaar zijn maar er slechts een beperkt aantal nodes en/of miners wordt aangewezen, of een beperkt aantal partijen toegang of speciale rechten hebben.

Internet versus Intranet
Je kan de openbare versus de gesloten blockchain vergelijken met het internet versus het intranet. Het internet is voor iedereen toegankelijk en iedereen mag er aan meedoen – zoals de open blockchain van Bitcoin – versus het intranet dat ook vaak door bedrijven en overheden wordt gebruikt. Hier bepalen zij wie er toegang tot krijgt en wie niet.

Hoe werkt de blockchain

In onderstaande video wordt uitgebreid behandeld hoe transacties worden uitgevoerd en hoe het precies werkt op de blockchain.

Tot slot

Blockchain, de naam is ontleend aan de blokken met data die samen een onkraakbare ketting vormen. De blockchain database staat niet op één computer (centraal), maar vaak op vele verschillende computers wereldwijd verspreid (gedistribueerd). Hierdoor is deze database veel moeilijker offline te halen en is er niet één centrale eigenaar.

Ethereum (ETH) is – net als Bitcoin – een open source blockchain project. Het grootste verschil is dat ontwikkelaars in staat zijn om bovenop Ethereum decentrale applicaties (DApps) te bouwen en in te zetten.

Wil je alles weten over crypto? Schaf dan de Complete Crypto Cursus inclusief Cryptocommunity aan via onderstaande link. Eerst kennis maken en je eerste crypto kopen? Schrijf je in voor de Gratis Crypto Cursus via onderstaand formulier.